Sjukanmälan och ledighet

Från och med höstterminen 2017 byter Lerums Gymnasium frånvarosystem till Skola24. Mer information om inloggning kommer vid skolstart.

Telefonnummer för sjukanmälan 0515-77 70 15.

Sjukanmälan som rings in gäller för hela dagen. I Skola24:s mobilapp kan du anmäla frånvaro för del av dag (till exempel vid tandläkarbesök). För att kunna använda appen behöver du ett konto till Skola24, inloggningsuppgifter får du av din mentor.

Sjukanmälan ska göras innan din första lektion.

  • Sjukanmälan som rings in innan klockan 12.00 registreras samma dag.
  • Anmälan som kommer in efter klockan 12.00 registreras för nästa dag.

Information till vårdnadshavare

Om du ringer behöver du inte någon särskild inloggningsuppgift. För att använda dator eller app behöver du ett konto till Skola24. Information och användaruppgifter ges vid terminsstart.

Skola24 används för att registrera elevernas frånvaro och informera om frånvaro till vårdnadshavare. I Skola24 kan du se ditt barns schema, frånvaro, attestera anmäld frånvaro och göra sjukanmälan.

När eleven blir myndig kan du som förälder inte längre ta del av frånvaron.

Glömt ditt lösenord?

Har du glömt sitt lösenord eller användarnamn, kan du begära nytt på inloggningssidan, https://lerum.skola24.se.

Har du frågor om Skola24 vänd dig till administrationen, kontaktuppgifter hittar du här.

Ledighetsansökan

Ledighet från enstaka lektioner ansöker du hos den lärare under vars lektionstimma du behöver vara ledig. Om du behöver vara ledig mer än en enstaka lektion så talar du med din mentor. Skolan ger inte ledighet för nöjesresor (solresor, skidresor med mera). Vid olovlig frånvaro har du inte rätt till stöd för att ta igen det du missat när du varit borta.

Sjukanmälan personal

Sjukanmälan för personal sker på telefonnummer 0302-52 13 64.