Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Prövningar

Du som studerar på Lerums gymnasium kan göra kostnadsfri prövning för att höja ett underkänt betyg (F).

Om du har fått F på en kurs har rätt att göra en prövning. Prövningen är kostnadsfri och ska göras inom den tid du är inskriven på gymnasiet.

Rutiner för F-prövning i matematik och fysikkurser

  1. Elev som vill göra en prövning i matematik eller fysik kontaktar administrationen på Lerums gymnasium som tar emot anmälan till prövning.
  2. Eleven får kontaktuppgifter till prövande lärare och kontaktar läraren för information och planering.

Prövningen görs vid angivet prövningstillfälle, se läsårets prövningstider.

Rutiner för F-prövning övriga kurser

  1. Elev som vill göra en prövning kontaktar administrationen på Lerums gymnasium som tar emot anmälan till prövning. 
  2. Rektor utser den lärare som ska pröva eleven. Läraren kontaktar eleven för information och planering.
  3. Prövningen genomförs på en dag som ansvarig lärare beslutar eller på angivet prövningstillfälle, se läsårets prövningstider.

Höjning av betyg efter avslutad gymnasieutbildning

Bor du i Lerums kommun och har du avslutat din gymnasieutbildning med ett studiebevis, kan du vända dig till Lerums vuxenutbildning (även om du inte fyllt 20 år). 

Bor du i Lerums kommun och är över 20 år vänder du dig till Lerums vuxenutbildning. 

Är du under 20 år och har ett examensbevis vänder du dig till Prövningsenheten i Göteborg.

Prövningsdatum läsåret 2020-2021

  • Tisdag den 1 juni klockan 8.30 till 12.30.