Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Fuskpolicy

Lerums Gymnasium och Lerums gymnasiesärskola ser allvarligt på alla former av fusk och plagiat. Du ska kunna stå för din kunskap och vara värd de betyg du får.

Alla referat och citat som du använder i ett arbete ska ha en källhänvisning med författare, titel och sidnummer. Vid prov får du enbart använda de hjälpmedel som läraren tillåtit.

Definition av fusk och plagiat

Med fusk menas att du under pågående skrivning använder otillåtna hjälpmedel som fusklappar eller andra metoder, skriver av eller på något sätt kommunicerar med någon annan.

Plagiat, det vill säga om du kopierar från Internet eller på annat sätt skriver av någon annans arbete helt eller delvis, utan att ange vem du citerar, är också fusk.

Vad händer om du fuskar eller plagierar?

Ertappas du med fusk vid inlämningsuppgifter eller vid prov får du inget betyg på det aktuella kursmomentet. Läraren kontaktar alltid rektor som kallar dig för samtal och, om du är omyndig, sker samråd med din vårdnadshavare. Läraren avgör hur dina kunskaper utvärderas vid senare tillfälle.

Fusk i alla dess former betraktas som en allvarlig förseelse enligt Skollagen
kap 5 §9-11
. Upprepat fusk kan leda till avstängning enligt Skollagen kap 5 §17