Att tänka på

Skrivtid och sal där skrivningen äger rum meddelas av läraren i den kurs skrivningen gäller. Skrivsalen öppnas tio minuter före skrivtidens början.

I aulan finns en placeringslista vid ingången, som visar var du ska sitta.

Du hämtar själv papper att skriva på när du kommer in i aulan/skrivsalen. Du får bara ha med dig pennor, radergummi och andra hjälpmedel som din lärare bett dig att ta med och det som du eventuellt behöver äta.

Mobiltelefoner ska vara avstängda och mp3 får du inte ha under skrivningen. Böcker, som inte får användas under skrivningen, och väskor lämnas till vakthavande lärare innan skrivningen börjar.

Skrivningsuppgiften delas ut när alla har satt sig och det är tyst i salen. All kommunikation mellan eleverna under skrivningen är förbjuden. Du får inte lämna din skrivplats under skrivningen annat än vid toalettbesök. Vid toalettbesök antecknar du först ditt namn och din klass hos vakthavande lärare. Toalettbesök är inte tillåtna efter tidigaste inlämningstid.