Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Ordningsregler

På Lerums Gymnasium och Lerums gymnasiesärskola strävar vi efter att du ska känna dig säker och trygg och att du ska kunna studera utan störningsmoment i trevliga och ändamålsenliga lokaler.

Vi förväntar oss därför att du som studerar på Lerums Gymnasium och Lerums gymnasiesärskola:

 • uppträder positivt och trevligt såväl utom som inom skolan, präglat av hänsyn och respekt för andra,
 • bidrar till ett bra arbetsklimat under lektionstid såväl som på raster och övrig skoltid,
 • inte tar med mat och/eller dryck till lektioner,
 • har mobiltelefonen avstängd under lektioner och skrivningar, såvida inte undervisande lärare uttryckligen säger annat,
 • är aktsam om den fysiska miljön,
 • parkerar din bil, cykel eller moped på anvisad plats, samt
 • känner till och respekterar skolans olika rutiner och regler.

För allas trivsel och hälsa är det inom skolans område eller aktiviteter förbjudet att:

 • röka, (gäller även e-cigaretter)
 • använda alkohol eller andra droger,
 • spela om pengar,
 • köra bil, cykel eller moped på skolområdet,
 • bära kniv eller annat vapen samt
 • fotografera/filma varandra och lägga ut på Internet utan den fotograferades/filmades godkännande.

Lerums Gymnasium är inte allmän plats. Besökande till skolan ska därför alltid anmäla sig i Informationen.