Ordningsregler

På Lerums Gymnasium och Lerums gymnasiesärskola strävar vi efter att du ska känna dig säker och trygg och att du ska kunna arbeta utan störningar i rena och prydliga lokaler.

Vi förväntar oss därför att du som arbetar eller studerar på Lerums Gymnasium och Lerums gymnasiesärskola:

 • iakttar ett gott och föredömligt uppträdande såväl utom som inom skolan, präglat av hänsyn och respekt för andra,
 • bidrar till ett bra arbetsklimat i bibliotek, klassrum, skolrestaurang och uppehållsrum,
 • har mobiltelefonen avstängd under lektioner och skrivningar, så vidare inte undervisande lärare uttryckligen säger annat,
 • är aktsam om den fysiska miljön,
 • håller ditt elevskåp rent och i gott skick,inte förvarar pengar och andra värdesaker i ytterkläder i korridorer, omklädningsrum eller i elevskåpen,
 • parkerar din bil, cykel eller moped på anvisad plats samt
 • känner till och respekterar skolans fuskpolicy och IT-policy.

För allas trivsel och hälsa är det inom skolans område eller aktiviteter förbjudet att:

 • röka, (gäller även e-cigaretter)
 • använda alkohol eller andra droger,
 • spela kort,spela om pengar,
 • köra bil, cykel eller moped på skolgården,
 • bära kniv eller annat vapen samt
 • fotografera/filma varandra och lägga ut på Internet utan den fotograferades/filmade godkännande.

Lerums Gymnasium är inte allmän plats. Besökande till skolan ska därför alltid anmäla sig i Informationen.