Ordningsregler

På Lerums Gymnasium och Lerums gymnasiesärskola strävar vi efter att du ska känna dig säker och trygg och att du ska kunna studera utan störningsmoment i trevliga och ändamålsenliga lokaler.

Vi förväntar oss därför att du som studerar på Lerums Gymnasium och Lerums gymnasiesärskola:

 • uppträder positivt och trevligt såväl utom som inom skolan, präglat av hänsyn och respekt för andra,
 • bidrar till ett bra arbetsklimat under lektionstid såväl som på raster och övrig skoltid,
 • inte tar med mat och/eller dryck till lektioner,
 • har mobiltelefonen avstängd under lektioner och skrivningar, såvida inte undervisande lärare uttryckligen säger annat,
 • är aktsam om den fysiska miljön,
 • parkerar din bil, cykel eller moped på anvisad plats, samt
 • känner till och respekterar skolans olika rutiner och regler.

För allas trivsel och hälsa är det inom skolans område eller aktiviteter förbjudet att:

 • röka, (gäller även e-cigaretter)
 • använda alkohol eller andra droger,
 • spela om pengar,
 • köra bil, cykel eller moped på skolområdet,
 • bära kniv eller annat vapen samt
 • fotografera/filma varandra och lägga ut på Internet utan den fotograferades/filmades godkännande.

Lerums Gymnasium är inte allmän plats. Besökande till skolan ska därför alltid anmäla sig i Informationen.