Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Policy för studieresor och ledighet

På Lerums Gymnasium och Lerums gymnasiesärskola genomförs många studieresor. Gemensamt för dessa är att skolan tar ansvar för resorna och att de sätts in i ett pedagogiskt sammanhang.

  • Studieresa ingår i utbildningen och är till för alla elever.
  • Studieresor planeras av berörda lärare för de aktuella dagarna.
  • En studieresa får inte offentliggöras innan den är godkänd av skolledningen.

Studieresorna sanktioneras hos skolledningen och hos de lärare som på något sätt påverkas av studieresan. Det följer alltid med ansvarig personal från skolan på studieresorna, det här är viktigt för att skolans elevförsäkring ska gälla. För den enskilda eleven måste kostnaden för studieresan vara rimlig. (Skollagen 15 kap. 18 §)

Privata resor

  • Skolan beviljar inte ledighet för nöjesresor (solresor, skidresor med mera).
  • Vid olovlig frånvaro har du som elev inte rätt till stöd för att ta igen det du missat när du varit borta.
  • Skrivningar och tider för inlämningsuppgifter tar ingen hänsyn till om elever är på nöjesresor.

Elever som uteblir från undervisningen på grund av nöjesresa blir rapporterade till CSN för skolk.

Checklista inför avresa

Ansvarig lärare ska upprätta deltagarförteckning och eventuella andra relevanta uppgifter, färdplan/tidsplan samt en lista med personal som följer med. Listan lämnas till Informationen senast två dagar innan resan.
Telefonnummer till kontaktperson lämnas i Informationen.
Innan avresa ska ansvarig lärare meddela Informationen vilka elever som inte är med på resan