Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

IT-policy

På Lerums gymnasium får du som elev en egen bärbar dator som du ansvarar för under gymnasietiden. Det är viktigt att du känner till och följer skolans IT-policy. Elev som använder sin privata dator i skolarbetet ska också känna till och följa Lerums Gymnasiums IT-policy under sin studietid på Lerums Gymnasium.

Användning av nätverk och Internet

Internet gör det möjligt att kommunicera och byta information med människor och institutioner över hela världen. I dessa kontakter är eleven skolans ambassadör och skall därför uppträda på ett sätt som är värdigt vår skola.

Det innebär att eleven skall:

  • använda ett vårdat språk,
  • visa respekt för andra människor,
  • respektera alla former av upphovsrätt.

Det innebär även att eleven inte får:

  • Sprida texter, bilder eller ljud som kan upplevas som kränkande eller nedsättande.
  • Vidareförmedla personlig korrespondens utan upphovsmannens medgivande.

Installation av programvara

Vårdnadshavare/elev ansvarar för att det inte förekommer eller installeras förbjuden eller piratkopierad programvara på datorn/iPad. Skolan kan komma att utan förvarning kontrollera vilka program som finns installerade på elevens dator. Elever ska respektera upphovsrätten.

Säkerhetskopiering och lagring av data

Vårdnadshavare/elev måste själv säkerhetskopiera väsentligt (för eleven och elevens arbete) digitalt innehåll (inte programvara) för att säkerställa att oavsiktligt raderat data på datorns/iPads lokala lagringsutrymme enkelt kan återställas.

Sociala nätverk med mera

Användande av sociala nätverk, spel, musik och film i datorn som inte har med undervisningssituation kan leda till att undervisande lärare omhändertar elevens dator/iPad.

Policy för användning av Lerums Gymnasiums IT-utrustning

Skolans datorer ska i första hand användas för skolarbete. Elever får bara vistas i datorsal när personal är närvarande. Nedladdning och installation av program och spel är förbjudet. Mat, snacks och dryck för inte medföras till utrymmen med datorer.