Några läs- och länktipstips

Artiklar:

Språket är nyckeln, Skolvärlden

Lägg krutet på The Big 5, Lärarnas Nyheter

Alla lärare behöver jobba med språket, Skolvärlden

Så kan svenska elevers läsförståelse förbättras, DN

Samtal som utvecklar alla ämnesspråken, svensklärarföreningen

SPRÅK- OCH KUNSKAPSUTVECKLANDE ARBETSSÄTT – framgångsfaktor eller urvattnat modeord?, svensklärarföreningen

Länkar till Skolverkets portaler

Språkutvecklande arbetssätt

Läslyftet

Länkar till Läs- och skrivstrategier

Strategier för lärande Åsa Edenfeldt

Länkar till kommande föreläsare

Lisa Adamsson (6/3)

Hanna Stehagen (15/6)

Barbro Westerlund (14/8)

Trevlig surfning och, fyll gärna på listan!

/Erik Lindberg