Ett gymnasium - fem skolenheter

Vår skola är indelad i fem skolenheter som var och en leds av en rektor. För övriga funktioner och samordning inom skolan finns en verksamhetschef.

Skolenhet 1

Astrid Kling
0302-52 13 67, 0761-29 54 66 (SMS)

Rektor för programmen:

 • Barn- och fritidsprogrammet
 • PRO - Barn- och fritidsprogrammet
 • Samhällsvetenskapsprogrammet

Skolenhet 2

Christina Söderman,
0302-52 13 41, 0708-81 16 63 (SMS)

Rektor för programmen:

 • Naturvetenskapsprogrammet
 • Teknikprogrammet

Skolenhet 3

Joakim Ryttsén 
0302-52 13 77, 076-129 54 71 (SMS)

Rektor för programmet:

 • Introduktionsprogrammen
 • Gymnasiesärskolan

Skolenhet 4

Sara Lundqvist,
0302-52 13 45, 0761-29 54 54 (SMS)

Rektor för programmen:

 • Estetiska programmet
 • Handels- och administrationsprogrammet
 • PRO - Handels- och administrationsprogrammet

Skolenhet 5

Lars Andersson
0302-52 13 40, 0736-60 48 20 (SMS)

Rektor för programmen:

 • Bygg- och anläggningsprogrammet
 • PRO - Bygg- och anläggningsprogrammet
 • El- och energiprogrammet
 • Ekonomiprogrammet

Verksamhetschef

Göran Careborg
0302-52 13 38, 0761-28 15 89 (SMS)