Sjukanmälan och ledighet

Sjukanmälan för elever ska göras till telefon: 08-519 093 21.

Tryck in elevens tiosiffriga personnummer följt av 0# och invänta svar att anmälan är mottagen. Vårdnadshavares personnummer behöver ej knappas in!

Sjukanmälan ska göras innan din första lektion. Sjukanmälan som rings in innan klockan 14.00 registreras samma dag. Anmälan som kommer in efter klockan 14.00 registreras nästföljande dag.

Frånvaron går direkt in i Vklass. Läs mer om Vklass här.

Gymnasiesärskolan: 0302-52 15 45

Individuella programmet:

  • 0302-52 13 75 (Linden)
  • 0302-52 20 26 (Frändegården)

Ledighetsansökan

Ledighet från enstaka lektioner ansöker du hos den lärare under vars lektionstimma du behöver vara ledig. Om du behöver vara ledig mer än en enstaka lektion så talar du med din mentor. Skolan ger inte ledighet för nöjesresor (solresor, skidresor med mera). Vid olovlig frånvaro har du inte rätt till stöd för att ta igen det du missat när du varit borta.

Sjukanmälan personal

Sjukanmälan för personal sker på telefonnummer 0302-52 13 64.