Viktiga ansökningsdatum

15 april är sista ansökningsdag (till ht 2013) till de flesta universitet/högskolor.

Söker du en utbildning med alternativt urval (t.ex. inträdesprov, arbetsprov, intervju) är det troligtvis ett tidigare datum, så kolla alltid själv vad som gäller för den utbildning du är intresserad av!

Ansökningstider utlandsstudier

15 oktober - Storbritannien
Utbildningar till läkare, tandläkare, veterinär samt utbildningar vid universiteten i Oxford och Cambridge

November - Nya Zeeland
(läsåret börjar i slutet av februari)

15 januari - Storbritannien
För de flesta utbildningarna, se även 15 oktober

1 februari - Irland

Feb-maj - Kanada
Sök tidigt - löpande antagning

15 mars - Danmark

15 april - Norge

Löpande - Australien
Antagning sker löpande under hela året fram till 2-3 månader före kursstart. Ansökan behandlas direkt så det lönar sig ofta att söka tidigt. Läsåret börjar i februari, ibland kan man även börja i juli.

Varierar - Frankrike

Varierar - Spanien

Varierar - USA
Utbildningarna startar normalt i augusti eller september och vissa skolor vill ha in din ansökan redan i okt/nov året innan, andra inte förrän i juli samma år.