Behörighetskrav för gy2011

Nya behörighetskrav för Gy 2011 och meritpoäng för äldre betyg.

Högskoleverket har fattat beslut om nya områdesbehörigheter för sökande med betyg från den nya gymnasieskolan (Gy 2011). Klicka här så hittar du en fil med verkets beslut

Sammanfattning av beslutet

Tremedia har gjort en sammanställning över Högskoleverkets beslut.
Klicka här för att se sammanfattningen

Behörighetskurser för olika undervisningsämnen

Till områdesbehörighet A6c (se dokumentet "sammanfattning av beslutet") tillkommer behörighetskrav för att undervisa i olika ämnen. Du får en fullständig förteckning i pdf-filen Behörighetskurser för olika undervisningsämnen enligt GY2011. Behörighetskurser för olika undervisningsämnen.

Faktablad om antagningsregler

Innehåller beskrivning av hur meritpoäng fungerar. För dig med examen från gymnasieskolan, GY2011. Faktablad om antagningsregler.