Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Länkar om studier och jobb

Här hittar du en del länkar som kan hjälpa dig för framtida val.

Studera.nu - Högskoleverkets information om universitets- och högskolestudier.

Antagning.se - Sajt för anmälan till universitet och högskola.

UHR - Universitet och högskolerådet, information om antagning till universitet och högskola. Antagningsstatistik.

arbetsformedlingen.se - Arbetsförmedlingens hemsida med information om jobb, platsbanken, intressetest och annat som rör arbetsmarknaden.

Folkhogskola.nu - Folkhögskolornas information om alla folkhögskoleutbildningar och länkar till respektive hemsidor.

allastudier.se - Annonsfinansierad hemsida med omfattande länksamling om studier och arbete i Sverige och utomlands.

Studentum.se - Annonsfinansierad Internetportal för eftergymnasiala studier. Här kan du bland annat beräkna ditt jämförelsetal (betygssnitt).

Utbildningsinfo.se - Skolverkets sida om skolor, utbildningar och program. Täcker hela utbildningssystemet.

SACO.se - SACO:s information om olika yrken och framtidsprognoser.

Sveriges Viktigaste Jobb - Under de närmaste åren behöver välfärdssektorn i Sverige anställa över 420 000 nya medarbetare. Att klara det är en tuff utmaning. Sveriges Kommuner och Landsting menar att det handlar om Sveriges viktigaste jobb. Gör testet om vilket jobb som passar dig.

CSN - Centrala studiestödsnämndens sida om studiefinansiering för studier i Sverige och andra länder.

Indra2.se - Gymnasieantagningens information om alla skolor och utbildningar i Göteborgsregionen.

Vuxenutbildningen i Lerum - Information om vuxenutbildningar i Lerums kommun.

myh.se- Myndigheten för yrkeshögskolan. Aktuell information om eftergymnasial yrkesutbildning. Yrkeshögskoleutbildning Yh.

yrmis.se - Inspirationsplats med kortfilmer om det moderna arbetslivet. Genom unga förebilder och arbetsgivare ges en ökad förståelse för arbetslivet.

UKÄ - Universitetskanslersämbetets hemsida. Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har bland annat till uppgift att granska kvaliteten på utbildningar på universitet och högskolor.