Information inför vidare studier

Faktablad "För dig med examen från gymnasieskolan (GY11)"

Innehåller information om behörigheter för högskoleutbildning, meritpoäng, meritvärde, betygsurval med mera.

Faktablad "yrkeshögskoleutbildning"

Innehåller information om yrkeshögskoleutbildning, förkunskapskrav, ansökan, urval, examen med mera.