Trygghet, trivsel, tilltro

Upplever du dig utsatt eller mobbad? Vet du någon som blir illa behandlad? Misstänker du att någon inte mår bra här i skolan?

Behöver du prata med någon om mobbning är du alltid välkommen att vända dig till oss i Trygghetsteamet.

I gruppen ingår lärare, personal från elevhälsan och administration. Lerums Gymnasiums mål är en trygg och positiv skolmiljö, där vi behandlar varandra med respekt. På Lerums Gymnasium tolererar vi inga former av trakasserier, diskriminering eller kränkande behandling.

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med trygghetsteamet kan du skicka e-post, ringa eller lägga en lapp i brevlådan hos elevhälsan. Gemensam e-post till trygghetsteamet: trygghetsteam@lerum.se.