Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Värdegrund

Vi har tre ledord på Lerums gymnasium som vi arbetar efter och som speglar mål och ambition för skolan - trygghet närvaro utmaningar

Trygghet

Alla elever ska uppmärksammas. Det ska alltid finnas någon som lyssnar. Det ska alltid finnas någon som ser. Det ska alltid finnas en dialog. Vår skola är en öppen miljö, där målet är att alla vågar framföra idéer, åsikter och eventuella bekymmer. Vi tror på en rak, öppen och tydlig kommunikation.

Vi vågar ta och lösa konflikter. Vi tillåter inga former av diskriminering, kränkande behandling, hot eller våld. Vi vågar vara vuxna och vara goda förebilder för våra elever. Vi reagerar snabbt på det som händer i vår vardag, både i skolan och ute i samhället.

Närvaro

Vi vet att eleverna klarar studierna bättre om de deltar aktivt på lektionerna. Kunskap är något vi skapar tillsammans. Därför har vi som krav att eleverna är närvarande på lektionerna. Genom att vara på skolan finns det alltid möjligheter för eleverna att få hjälp, av varandra och av lärare. Vi ger stöd som komplement till vår undervisning.

Klassråd hålls varje vecka av alla klassföreståndare. Där kan vi från skolan få ut information och eleverna kan lyfta frågor de vill ta upp. Ett meningsfullt klassråd kräver närvaro såväl av elever som av lärare. Närvaro handlar också om att kunna lyssna och att finnas till för varandra. Vi tar ansvar för varandra och visar engagemang.

Utmaningar

Lerums Gymnasium innebär och erbjuder en mångfald av utmaningar. Kraven på elever och lärare ska utmana, men inte knäcka.
Om man som individ känner förtroende i sin omgivning, vill man göra bra ifrån sig. Vi vill därför ha en tillåtande skolmiljö, där personal och elever har stor frihet, men också tar ett stort eget ansvar för sin tillvaro på skolan.

Skolledarna skapar förutsättningar för lärarna att våga prova nytt och att utveckla sig själva, sin undervisning och sina elever. Personlig utveckling stimuleras. Arbetet för såväl personal som elever ska kännas meningsfullt, vilket det gör om det finns utrymme för personlig utveckling. Varje individs kreativa kraft ska ha möjlighet att frigöras. Vi tror att en tillåtande arbetsmiljö med stor frihet är en väg att gå för att nå dit.