Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Gröna tråden 2021

2021-års pristagare i Lerums kommuns hållbarhetstävling Gröna tråden har utsetts.

Två bidrag fick i år dela på prissumman, 50 000 kronor. De bägge bidragen premieras med 25 000 vardera.

App för att främja trygghet

Rebecka Andersson, Martina Carlsson och Emilia Samuelsson i TE3 har tagit fram en prototyp till en app som är tänkt att fungera som en brygga mellan nattvandrare och ungdomar som är ute på kvällarna. Med hjälp av appen kan man snabbt och säkert lokalisera var nattvandrande vuxna samt kamrater befinner sig. Allt i syftet att främja tryggheten i vår kommun.

Juryns motivering

Bidraget visar hur man med teknikens hjälp kan bidra till att skapa ett tryggt, säkert och socialt hållbart Lerum för våra ungdomar. 

Fågelholkar med reklamtryck

Det andra bidraget som premieras är ett arbete som genomförts av Erik Norrsell, Elias Sandin, Alexander Sigström, och Oscar Johansson som genom sitt UF-företag Birdhouse Marketing tagit fram fågelholkar med reklamtryck. Idén handlar om att kombinera hållbar, biologisk mångfald och ett rikt lokalt näringsliv. Detta genom att sälja fågelholkar med reklamplats för lokala företag i Lerums kommun.

Juryns motivering

Bidraget visar på ett kreativt och hållbart vis hur man kan koppla ihop behovet av att främja biologisk mångfald med det lokala näringslivets behov av tillväxt samtidigt som nästa generation involveras i att vara lösningen på vår gemensamma klimatutmaning.

För att bli nominerad till priset ska man vara elev på Lerums gymnasium och gå i årskurs 3. Arbetet som man nomineras för ska ske inom ramen för det ordinarie skolarbetet och genomföras ur något av de hållbarhetsperspektiven; ekonomisk, ekologisk eller social hållbarhet. Det ska vara en tjänst eller en vara som är innovativ, kan komma till nytta för andra samt ha en ”affärsmässig potential”. Man ska också under arbetets gång samverkat med externa aktörer exempelvis företag, förening eller ideell organisation.

Juryn var enig i sitt beslut.