2567 träffar inom Hela webbplatsen

 1. Stall och lantbruk

  På Länsstyrelsens webbplats finns mer information om hur du anmäler misstanke om att djur far illa:

  Senast uppdaterad 2012-05-26

 2. Behandling av personuppgifter på miljöenheten

  När man exempelvis ansöker om ett avloppstillstånd eller lämnar en anmälan om matförgiftning så lämnar man samtidigt in sina personuppgifter. Dataskyddsförordningen reglerar hur miljö- och

  Senast uppdaterad 2018-05-23

 3. Förorenad mark

  Förr var det ganska vanligt att man tippade massor och grävde giftigt avfall från industrier, vilket innebar att marken blev förorenad. Förorenade områden innefattar inte bara gamla

  Senast uppdaterad 2012-05-26

 4. Verksamhetsuppföljning

  Vid Miljö- och byggnadsnämndens sammanträde i december 2019 antogs tillsynsplanen för 2020. Miljöenhetens verksamhet  följs upp med hjälp av nyckeltal. Så här ser resultatet ut. Vi

  Senast uppdaterad 2012-05-26

 5. Adressättning och lägenhetsregister

  Aktuella och korrekta adresser ger stor samhällsnytta Heltäckande och korrekt adressinformation som gäller alla bostäder, företag, verksamheter och fritidshus sparar liv, tid och pengar.

  Senast uppdaterad 2020-01-09

 6. Lägeskontroll

  En lägeskontroll är en kontroll av att en nybyggnad, tillbyggnad eller annan anläggning är placerad på rätt plats. Man kontrollerar om byggnadens storlek, mått, form, läge i plan och höjd stämmer

  Senast uppdaterad 2014-02-25

 7. Nybyggnadskarta

  Att producera nybyggnadskartor är en myndighetsutövning och därför har kommunen ensamrätt på uppgiften och kostnaden för nybyggnadskartan tas ut utan moms. Kommunen kan ta hjälpa av behörig

  Senast uppdaterad 2013-09-17

 8. Livsmedel

  I Lerums kommun finns drygt 300 verksamheter som hanterar livsmedel på något sätt. Miljöenheten kontrollerar de som säljer, tillagar eller serverar livsmedel. Genom att besöka verksamheterna,

  Senast uppdaterad 2012-05-26

 9. Verksamhetsuppföljning

  Vid Miljö- och byggnadsnämndens sammanträde i december 2019 antogs tillsynsplanen för 2020. Miljöenhetens verksamhet  följs upp med hjälp av nyckeltal. Så här ser resultatet ut. Vi

  Senast uppdaterad 2012-05-26

 10. Beställning nyckelbricka

  Du måste vara över 18 år fö att kunna beställa en nyckelbricka till kommunens passersystem. Om du redan har en nyckelbricka kan behörigheten lätt ändras eller kompletteras. Fyll i formuläret i

  Senast uppdaterad 2012-08-07

 11. Dergårdsteatern

  Dergårdsteatern i Lerum är en av Västsveriges största teatrar med plats för 362 personer. Ett stort antal människor besöker Dergårdsteatern varje år. Här visas allt ifrån kammarmusikkonserter och

  Senast uppdaterad 2020-01-29

 12. Solkattens hushållstjänster och kembar

  Presentation av leverantör  Solkattens hushållstjänster och kembar erbjuder såväl omvårdnads som serviceinsatser. Omvårdnadsinsatserna erbjuds alla dagar mellan klockan

  Senast uppdaterad 2017-03-24

 13. Vilket annat stöd finns

  Här kan du hitta det stödet du kan få som anhörig till en person med en funktionsnedsättning eller till en person som är sjuk eller äldre.  Klicka på rubrikerna nedan för att läsa

  Senast uppdaterad 2012-05-28

 14. Vill du bli borgerlig vigselförrättare?

  Det är Länsstyrelsen som utser borgerliga vigselförrättare. Om du vill bli vigselförrättare i Lerums kommun ska du skicka en ansökan till Länsstyrelsen i Västra Götaland. I ansökan ska du

  Senast uppdaterad 2016-03-29

 15. Gruppbostad enligt LSS

  Gruppbostaden består av ett litet antal fullvärdiga lägenheter som är grupperade kring gemensamma utrymmen, där service, stöd och omvårdnad kan ges alla tider på dygnet. Gemensamhetslokalerna

  Senast uppdaterad 2012-05-31

 16. Ledsagning vid resa med allmän kollektivtrafik

  Du kan få ledsagarservice vid alla byten där Västtrafik sköter trafiken för någon del av resan.Senast två timmar innan du ska resa beställer du ledsagarservice på telefon 0771-91 90

  Senast uppdaterad 2012-05-31

 17. Försäkringar

  Lerums kommun har tecknat en kollektiv olycksfallsförsäkring med försäkringsbolaget Protector. Du kontaktar dem på 08-410 637 00 eller

  Senast uppdaterad 2012-06-03

 18. Budget- och skuldrådgivning

  Du kan få hjälp med: att strukturera och få en överblick över din ekonomi. att se över dina skulder och finna vägar ut ur en skuldsituation. att upprätta

  Senast uppdaterad 2020-04-24

 19. Synpunkter och klagomål

  Synpunkten eller klagomålet lämnas till berörd enhetschef, förutom inom hälso- och sjukvården där verksamhetschef bedömer vem som ska ta hand om det. Synpunkter och klagomål

  Senast uppdaterad 2018-10-15

 20. Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar

  efter beslut av kommunen bor i särskilda boendeformer. vistas i biståndsbedömd dagverksamhet. erhåller hemsjukvård. Kommunens ansvar omfattar personer

  Senast uppdaterad 2012-05-29

 21. Öppenvård, apotek

  Vården kan till exempel ges på vårdcentraler, sjukhusmottagningar eller i patientens hem. All öppenvård drivs av Västra Götalandsregionen. Vårdcentralen i första hand Ibland kan

  Senast uppdaterad 2012-06-04

 22. Rehabenhetens övergripande mål

  Rehabenhetens övergripande mål HÖG KVALITET OCH HELHETSSYNRehabiliteringsverksamheten verksamhet skall präglas av hög kvalitet och individens möjlighet till

  Senast uppdaterad 2012-05-29