2725 träffar inom Hela webbplatsen

 1. Introduktioner Gråbo förskolor

  Introduktionssamtal När det närmar sig dagen för ert barns startdatum kommer personalen på förskolan att ta kontakt med er för att boka in ett introduktionssamtal och meddela vilken

  Senast uppdaterad 2020-04-27

 2. Sjukfrånvaro och ledighet Seatons Allés förskola

  Du gör detta genom att lägga in frånvaron i vårt närvarosystem. För manual klicka på länken under mer information. Vi vill även att du meddelar anledning för frånvaron till ditt barns avdelning

  Senast uppdaterad 2020-04-20

 3. Synpunkter och klagomål Öxeryds förskola

  Enligt skollagen ska kommunen vidta åtgärder om det framkommer att det finns brister i verksamheten. Det ska finnas skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot

  Senast uppdaterad 2020-04-16

 4. Digital dokumentation

  Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin utveckling för att de utifrån sina förutsättningar ska kunna gå så långt som möjligt. Som stöd för

  Senast uppdaterad 2016-08-05

 5. Riddarstensgården

  Centrum ligger en bit bort men bussar går från centrum till boendet. Boendet Riddarstensgården består av fem enheter med totalt 40 enrumslägenheter.Inom varje enhet finns

  Senast uppdaterad 2012-06-01

 6. Vad får man spola ner i avloppet?

  Vi i hushållen spolar ner mer skräp än industrin. I avloppet hamnar allt från bomullspinnar, tamponger och kondomer till mediciner, lacknafta och färgrester. För att inte tala om alla kemikalier

  Senast uppdaterad 2020-08-04

 7. Kompostering av latrin

  Tillstånd söks hos miljöenheten, exempelvis via ansökningsblanketten som kan laddas hem längst ned på sidan. Där finns även en anvisning som bland annat beskriver hur du bygger och sköter din

  Senast uppdaterad 2012-05-22

 8. Glesare tömning

  Du kan ansöka om glesare tömning via vår e-tjänst. Vi behandlar din ansökan så fort vi fått in den. Det är miljö- och byggnadsnämnden som kan bevilja glesare

  Senast uppdaterad 2012-06-14

 9. Uppehåll i hämtning av avfall

  Fastighetsägaren får uppehållet beviljat om fastigheten inte nyttjas överhuvudtaget under uppehållsperioden. Uppehållet måste vara minst tre månader för helårsbostad och hela hämtningsperioden

  Senast uppdaterad 2012-05-22

 10. Bilpool och samåkning

  En av de största utmaningarna Lerum har för att nå ett hållbart samhälle är transportsystemet. Dagens situation innebär att många resor görs med bil, även kortare avstånd. Det får en mängd

  Senast uppdaterad 2015-01-20