Utbildning

På Lerums Gymnasium har vi valt att ha ett brett och attraktivt utbud av program och inriktningar. Vår skola ska vara en möjligheternas skola där du ska få chansen att förverkliga dina drömmar.

Barn- och fritidsprogrammet

Inriktningar: Fritid & hälsa, Pedagogiskt arbete

Bygg- och anläggningsprogrammet

Inriktningar: Husbyggnad, Mark & anläggning

El- och energiprogrammet

Inriktningar: Dator- & kommunikationsteknik, Elteknik

Ekonomiprogrammet

Inriktningar: Ekonomi, Juridik

Estetiska programmet

Inriktningar: Bild & formgivning, Estetik & media, Musik, Teater

Handels- och administrationsprogrammet

Inriktning: Handel & service

Naturvetenskapsprogrammet

Inriktningar: Naturvetenskap, Naturvetenskap & samhälle

Samhällsvetenskapsprogrammet

Inriktningar: Beteendevetenskap, Medier, information & kommunikation (journalistik profil), Samhällsvetenskap

Teknikprogrammet

Inriktningar: Design & produktutveckling, Informations- & medieteknik

Gymnasiesärskolan

Programmet för fastighet, anläggning & byggnation
Programmet för administration, handel & varuhantering
Individuellt program

Introduktonsprogrammet

Preparandutbildning, Individuellt alternativ, Yrkesintroduktion, Språkintroduktion, PRO - programinriktat individuellt val