Ansökan

Här hittar du information om hur du söker till gymnasiet.

Allmänt om ansökan

Alla elever i Göteborgsregionen kan söka till gymnasiet via Indra2. Om du går årskurs 9 i en grundskola i regionen får du ett lösenord hem i brevlådan. Övriga elever i regionen begär själva lösenord på Indranets startsida. Om du inte vill söka via Indra2 kontaktar du din studievägledare för hjälp och information. Om du inte går på någon skola tar du kontakt med kommunens studievägledning för hjälp.

För ansökningstider se www.indra2.se.

Om du bor i en kommun utanför Göteborgsregionen ska du göra en ansökan i din hemkommun och lämna den till antagningskansliet där. De skickar den sedan vidare till Gymnasieantagningen i Göteborgsregionen.

Antagning till introduktionsprogrammen

Det finns fem introduktionsprogram som på olika sätt fungerar som introduktion till något av de andra programmen i gymnasieskolan eller som en väg till arbetslivet. Om du vill välja ett introduktionsprogram ska du vända dig till studie- och yrkesvägledaren på din skola som kan hjälpa dig att göra valet. Länk till information om introduktionsprogrammen på Lerums Gymnasium.

Att söka idrottsprofil i Indra

När du söker program och skola på webbplatsen för gymnasievalet www.indra2.se väljer du samtidigt kursen Idrott och hälsa - specialisering under knappen Extraval.

När du sökt program och idrott specialisering 1 fyller du i formuläret nedan. Där meddelar du vilken idrott du söker.

Om du söker Innebandy NIU eller Segling NIU eller RIG anmäler du dig via riksidrottsförbundet. Observera att NIU och RIG-ansökan gäller enbart NIU eller RIG-platsen på respektive skola. Du måste därför även söka ett gymnasieprogram. Det gör du genom www.indra2.se

Ansökan till Gymnasiesärskolan

Du skickar din ansökan till ansvarig för Gymnasiesärskolan i hemkommunen.

Behörighetskrav

Högskoleförberedande program

Ekonomiprogrammet, Humanistiska programmet och Samhällsvetenskapsprogrammet

Godkänt i svenska/svenska som andra språk, engelska, matematik, geografi, historia, religionskunskap, samhällskunskap samt 5 ytterligare ämnen = totalt 12 ämnen

Naturvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet

Godkänt i svenska/svenska som andra språk, engelska, matematik, biologi, fysik, kemi samt ytterligare 6 ämnen = totalt 12 ämnen

Estetiska programmet

Godkänt i svenska/svenska som andra språk, engelska, matematik samt ytterligare 9 ämnen = totalt 12 ämnen

Yrkesprogram

Godkänt i svenska/svenska som andra språk, engelska, matematik samt ytterligare
5 ämnen = totalt 8 ämnen

Programinriktat individuellt val

För elever som inte har alla de godkända betyg som krävs för behörighet till ett yrkesprogram.

Godkänt i svenska/svenska som andra språk, engelska samt minst fyra andra ämnen eller Godkänt i svenska/svenska som andra språk, matematik samt minst fyra andra ämnen eller Godkänt i svenska/svenska som andra språk, engelska, matematik samt minst tre andra ämnen

Om jag inte kommer in?

Om du inte kommit in på något av dina val men står som reserv har du ändå en chans i augusti då uppkomna reservplatser fördelas.

Din ansökan

Alla elever i regionen kan söka till gymnasiet via www.indranet.se

Mer information