Bredda din utbildning

Individuellt val ingår i alla gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng under dina år på gymnasiet.

Du kan använda det individuella valet till att fördjupa dig inom det egna programmet eller att bredda din utbildning med kurser från andra program eller inriktningar. Du kan välja kurser efter intresse och/eller kurser som ökar din behörighet till högskolan.

Du väljer dina kurser på våren i årskurs 1 och börjar läsa kurserna först på höstterminen i årskurs 2 och 3. De flesta kurser är på 100 poäng.

Kurskatalog 2017/2018

Kurskatalogen 2017/2018 - för blivande årskurs 2

Länk till webbvalet

logga in på lerum.se/gymnasium/studieval. När du har gjort ditt val, glöm inte att lämna in kvittensen till Informationen.

Installera studiestugans skrivare

Öppna länken i Google Chrome och logga in på GAFE med ditt lösenord, klicka sedan på "Add Printer".

Vilka kurser startar?

För att en kurs ska starta krävs att det blir tillräckligt många som vill läsa kursen. Gränsen för om en kurs ska starta eller inte varierar på typ av kurs. Beslut om en kurs ska starta tas av skolledningen i maj.