Bredda din utbildning

Individuellt val ingår i alla gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng under dina år på gymnasiet.

Du kan använda det individuella valet till att fördjupa dig inom det egna programmet eller att bredda din utbildning med kurser från andra program eller inriktningar. Du kan välja kurser efter intresse och/eller kurser som ökar din behörighet till högskolan.

Du väljer dina kurser på våren i årskurs 1 och börjar läsa kurserna först på höstterminen i årskurs 2 och 3. De flesta kurser är på 100 poäng.

Kurskatalog 2017/2018

Kurskatalogen inför läsåret 2017/2018 kommer att skickas hem till dig som går i årskurs 1 i slutet av december. Du kan även se kurskatalogen här; Kurskatalogen 2017/2018 - för blivande årskurs 2

Information inför valet

Eleverna i årskurs 1 har i december 2016 fått besök programmets studie- och yrkesvägledare tillsammans med programansvarig. De informerar klassen om inriktningsval, programfördjupningsval och val av individuella kurser (alla klasser gör inte inriktnings- och programfördjupningsval).

Har du ytterligare frågor om individuellt val kan du vända dig till studie- och yrkesvägledarna eller Jessica Steen Carlsson.

När är det dags att välja individuellt val?

Under vecka 5-6 väljer du tillsammans med din klass. Valet sker på webben. En del program ska även välja inriktning och programfördjupning. Observera att kursvalen är bindande och går inte att ändra efter vecka 6 så tänk igenom dina val noggrant innan du väljer. Gör alltid andrahandsval.

Länk till webbvalet

Webbsidan öppnas vecka 5 i samband med att eleverna i årskurs 1 ska välja.  Har du frågor om ditt val kontakta Jessica Steen Carlsson. Du gör dina val på lerum.se/gymnasium/studieval. När du har gjort ditt val, glöm inte att lämna in kvittensen till Informationen.

Vilka kurser startar?

För att en kurs ska starta krävs att det blir tillräckligt många som vill läsa kursen. Gränsen för om en kurs ska starta eller inte varierar på typ av kurs. Beslut om en kurs ska starta tas av skolledningen i maj.