Kurser och centralt innehåll

Nationell innebandyutbildning (NIU), 500 p fördelat under tre år

Idrottsspecialisering 1, 100 poäng

 • Regler, taktik och teknik inom vald idrott.
 • Den valda idrottens utveckling nationellt och internationellt.
 • Faktorer i tränings- och tävlingssammanhang som påverkar såväl fysisk som psykisk prestationsförmåga.
 • Träningsmetoders betydelse för individuell utveckling.
 • Olika träningsmetoders kvaliteter i vald idrott, till exempel teknik- och konditionsträning samt mental träning.
 • Planering av träning baserad på individuell utveckling.
 • Genomförande av träning baserad på individuell utveckling.
 • Värdering av träning baserad på individuell utveckling.
 • Skadeförebyggande aktiviteter och grundläggande behandling av skador samt agerande vid akut omhändertagande.
 • Olika syn på träning och tävlande, till exempel tränarens och utövarens förväntningar och mål.

Tränings- och tävlingslära 1, 100 poäng

 • Kroppens grundläggande anatomi och fysiologi samt grundläggande träningslära.
 • Grundläggande närings- och kostkunskap för tränings- och tävlingsverksamhet.
 • Idrottspsykologiska faktorer som påverkar prestationen i tränings- och tävlingssituationer.
 • Livsstil, stödjande nätverk och omgivande miljöers betydelse för prestation samt analyser av kritiska områden för skador relaterade till elitidrott och hur alternativ tränings- och tävlingsplanering kan utvecklas.
 • Analys av personliga kvaliteter för optimal tränings- och tävlingsaktivitet.
 • Träningsmetoder för uthållighet, styrka, rörlighet, snabbhet och koordination.
 • Planering, genomförande och utvärdering av anpassade träningsprogram för tävlingsverksamhet.
 • Människors olika förutsättningar för tränings- och tävlingsverksamhet.
 • Idrottsmiljöers betydelse för tränings- och tävlingsprestation.
 • Metoder för behandling av idrottsskador.
 • Etiska normer och regler för tränings- och tävlingsaktiviteter och för idrottslig aktivitet i övrigt.
 • Tränings- och tävlingsaktiviteter på lika villkor samt kulturella värderingar i tränings- och tävlingssammanhang.
 • Diskriminering i tränings- och tävlingssammanhang samt hur den kan motverkas.

Idrottsspecialisering 2, 100 poäng

 • Regler, taktik och teknik inom vald idrott.
 • Val av träningsmetoder och sammansättning av individuellt anpassade träningsprogram.
 • Genomförande av individuellt anpassade träningsprogram baserad på individuell utveckling.
 • Värdering av olika träningsmetoders kvaliteter, till exempel teknik-, rörlighets- och snabbhetsträning.
 • Värdering av individuellt anpassade träningsprogram baserad på individuell utveckling.
 • Skadeförebyggande träning.
 • Olika kulturers värderingar av tävlingsvillkor ur ett jämställdhetsperspektiv.
 • Diskriminering inom idrotten och hur den kan motverkas samt hur olika kropps- och samhällsideal påverkar idrottsutövandet och samhället i övrigt.

Idrottsspecialisering 3, 100 poäng

 

Tränings- och tävlingslära 2, 100p

 • Fördjupning i kroppens anatomi och fysiologi, till exempel hur styrketräning påverkar kroppen ur anatomiskt och fysiologiskt perspektiv och ur prestationsperspektiv.
 • Kroppens energiomsättning samt näringsfysiologi. Energibehov och energibalans utifrån tränings- och tävlingsperspektiv.
 • Individers upplevelse av fysisk aktivitet, tävlings- och elitidrott samt hur tillstånd och karaktärsdrag spelar in och påverkar upplevelsen.
 • Fördjupning i träningsmetoder, till exempel uthållighet, styrka, rörlighet, snabbhet och koordination.
 • Planering, genomförande och utvärdering av egna och andras tränings- och tävlingsprogram.
 • Kostregistrering och kostdataprogram.
 • Tester för att mäta fysiska och psykiska kvaliteter, till exempel konditions- och rörlighetstester.
 • Idrottsmiljöers betydelse för tränings- och tävlingsprestation.
 • Metoder för skadeförebyggande träning och för behandling av skador. Alternativa behandlingsformer.

 

 

Poäng
NIU, 500 poäng, fördelat under tre år

Platser
NIU, 42 platser fördelat på tre år (cirka 14/läsår)

Fördelning
NIU, killar 50 procent , tjejer 50 procent 

Lektionstillfällen
NIU, 3 st/vecka (2 praktik, 1 teori)

Antagningskrav
NIU, gymnasiebehörighet

Uttagningar
NIU, särskild uttagningsprövning

Kurser
NIU, Tränings- och tävlingslära 1, 100p,Tränings- och tävlingslära 2, 100pIdrottsspecialisering 1, 100pIdrottsspecialisering 2, 100pIdrottsspecialisering 3, 100p