Bygg

Byggprogrammet ger dig en bred orientering om byggprocessen och grundläggande kunskaper inom nybyggnad och renovering av hus och markanläggningar. Målet är också att ge en grund för fortsatt lärande i arbetslivet. Utbildningen är delvis förlagd på olika företag.

Utbildningen bygger på en hantverkstradition som präglas av erfarenhetsbaserat lärande och praktiskt arbete. I den moderna byggtekniken spelar också informationsteknik en allt större roll som ett naturligt hjälpmedel. Du får lära dig att kombinera ny teknik med gammal hantverkskunskap.

Garanterad praktikplats (APL)

När du läser Bygg- och anläggningsprogrammet är du ute på praktik, arbetsplatsförlagt lärande (APL), i totalt 30 veckor under dina tre år på gymnasiet. På Byggprogrammet arbetar programsamordnaren med att tilldela alla elever en praktikplats. Skolan har ett gott samarbete med det lokala näringslivet.

Skolan ger dig en yrkesförberedelse på 2500 timmar, men den totala utbildningstiden inom byggbranschen är 6800 timmar. Den övriga utbildningen sker som lärling i ett företag. Under den första terminen i årskurs ett får du prova på dessa sju områden: trä, mureri, betong, anläggning, plåt, kakelsättning och måleri. Därefter väljer du inriktning.

Inriktningar

bygg- och anläggningsprogrammet erbjuder vi två inriktningar samt lärlingsutbildning.

Vill du studera vidare?

Vi rekommenderar att du läser kurserna svenska 2 och 3 samt engelska 6 för att få grundläggande behörighet till högskolestudier. Prata med din studie- och yrkesvägledare för att få reda på vilka kraven är för den utbildning du är intresserad av.

Vidareutbildning

Här har vi samlat några exempel på utbildningar som du kan läsa efter att du tagit din gymnasieexamen på Bygg- och anläggningsprogrammet. Läs mer om utbildningarna här.

Branschrekommenderad skola

BYNBygg- och anläggningsprogrammet har certifierats med kvalitetsmärkningen "Branschrekommenderad skola" av Byggnadsindustrins Yrkesnämnd, BYN. Kriterierna för att en skola ska bli certifierad rör till exempel områden som programråd, samverkan med branschen, lokaler, utrustning, rutiner för praktik, arbetsmiljö och lärartäthet. Läs mer om Branschrekommenderad skola på byn.se


Kontakt

Peter Kristensson, programansvarig
peter.kristensson@lerum.se, 0302-52 18 69

Lars Andersson, rektor
lars.andersson@lerum.se, 0302-52 13 40

Sanna Pitkänen, studie- och yrkesvägledare
Sanna.Pitkanen@lerum.se 0302-52 13 79