Intresserad av juridik och samhällsfrågor?

Vill du i framtiden jobba med frågor som har med lag och rätt att göra? Du vill kanske bli polis, advokat eller socionom? Är du intresserad av juridik och samhällsfrågor? Då är Juridikinriktningen ditt val.

juridikInriktningen ger dig kunskaper om demokratiska rättigheter och skyldigheter för privatpersoner, företag, organisationer och myndigheter. Du får analysera och bedöma juridiska problem inom olika områden. Du får utveckla dina kunskaper om hur människor tänker, känner och handlar.
Kurserna i juridik innehåller områden som brott och straff, hur och varför lagar kommer till, tolkas och förändras. Du får också kunskap om hur skyddet för mänskliga fri- och rättigheter fungerar. Du studerar internationell rätt och du får lära dig hur EU fungerar.

På juridisk inriktning vill vi självklart att du tar egna initiativ, att du är med och påverkar och att du tar ansvar för dina egen utbildning. Vi arbetar för ett gott arbetsklimat och för goda relationer mellan elever och lärare. Du kommer att få arbeta i ämnesövergripande i projekt som utvecklar dina kompetenser, t.ex. problemlösningsförmåga, kritiskt förhållningssätt och kreativitet.

Juridikinriktningen har inte Matematik 3 som obligatorisk kurs, men om du vill skaffa dig behörighet till högre studier i ekonomi, kan du läsa kursen som individuellt val. 


Kontakt

Annika Börjel, programansvarig
annika.borjel@lerum.se, 0302-52 10 16

Jan-Olof Strömbom, programansvarig
jan-olof.strombom@lerum.se, 0302-52 10 07

Lars Andersson, rektor
lars.andersson@lerum.se, 0302-52 13 40

Sanna Pitkänen, studie- och yrkesvägledare
Sanna.Pitkanen@lerum.se 0302-52 13 79