Färdighetsprov på Estetiska programmet

Du som sökt Estetiska programmet inriktning Musik, Teater eller Bild och form på Lerums Gymnasium kallas till färdighetsprov.

Det här gör vi för att se vilka tidigare erfarenheter du som söker utbildningen har. På färdighetprovet till Estetiska programmet kan du få max 280 poäng. Den totala poängen blir betygsvärdet från årskurs 9 plus resultatet på färdighetsprovet.

Tider för färdighetprov:

Plats: Lerums Gymnasium, byggnaden Häggen

(Brev skickas hem till kallade elever)

Bild och form

Torsdag 3 mars klockan 9–12. Samling i Häggens entréhall (estethuset).

Teater

Måndag 29 februari klockan 13.30. Byggnaden Häggen

Musik

Torsdag den 10 mars. Provet börjar klockan 08.30 i sal H114, musiksalen i Häggen


Färdighetsprov för Bild och form

Provet består av fyra delar (tre gör du här under förmiddagen)

  • Modellteckning/helfigur
  • Stilleben/måleri
  • Grafisk formgivning/bokstäver
  • Hemuppgift: Illustration. Vid provtillfället tar du med din egen tolkning av en text. Valfri teknik, även digital. Ex på texter är: sångtext, (Håkan Hellström, Laleh, eller någon annan) dikt, novell, tidningsartikel.

Om du vill finns det möjlighet att äta lunch i vår restaurang.

Om du har några frågor får du gärna ringa eller maila Ingemar Persson;
Mobil 0736-63 97 42.


Färdighetsprov förTeater

Färdighetsprovet består av tre delar.

  1. Vi gör teaterövningar och improvisationer i grupp.
  2. Du får läsa/förmedla en kort teatertext för en teaterlärare. Texten får du när du kommer hit och du får lite tid att förbereda dig.
  3. Intervju med en teaterlärare där vi pratar om dig och din motivation för teaterinriktningen.

Du kan förbereda dig genom att vara pigg och fokuserad!

Skicka ett mail eller sms till mig, Tinna Ingelstam, och bekräfta om du kommer eller inte. SMS: 0706-94 79 86


Färdighetsprov för Musik

Provet består av två delar

1. spelprov

Här ges du möjlighet att visa upp dina musikaliska färdigheter under cirka 15 minuter. Du spelar/sjunger upp på det instrument som du i första hand kommer att spela på programmet. Spelar du flera instrument så visa gärna detta. Stil, genre eller stycke väljer du själv. Vill du ta med andra som ackompanjerar dig går det också bra. Om du vill att vi ska ackompanjera dig vill vi att du skickar noter till oss i god tid innan uppspelningen.

Skriv ditt namn och telefonnummer på noterna så ringer vi och bestämmer tid för övning.

2. Gehörsprov

Eftersom vi ingår i Göteborgsregionen har vi alla samma färdighetsprov. Gehörsprovet är inspelat på CD som vi lyssnar på. Här testar vi din förmåga att lyssna och särskilja korta melodier, rytmer och ackord från varandra. Provet tar cirka 40 minuter. Ett övningsexempel på ett sådant prov finns bifogat. Förslag på teoribok: Musikalisk språklära – Thord Gummesson

Det är en fördel om man kan lite noter men man måste inte kunna noter för att komma in på programmet.

Undrar du över något så ring gärna, Hans Nordström, 0765-99 99 59