Individuellt alternativ

På Lerums gymnasium finns två grupper inom Individuellt alternativ. Båda grupperna arbetar med en mindre grupp elever och en högre personaltäthet.

Olika yrkesgrupper

I den grupp som kallas Frändegården erbjuds du studier i svenska, matematik och engelska under förmiddagarna. På eftermiddagarna arbetar du och gruppen med olika motiverande verksamheter som musik, film, foto och köksklubb.

I den andra gruppen som kallas Granen erbjuds varje elev individuellt undervisningsupplägg där det finns möjlighet att läsa alla de ämnen som erbjuds på Introduktionsprogrammen.

Utbildingens innehåll formas utifrån elevernas utveckling i ett livsperspektiv. Du kan studera i Granen 1-4 år.

I båda grupperna finns det även möjlighet till praktik. Individuellt alternativ ska hjälpa elever vidare till yrkesintroduktion, annan fortsatt utbildning eller till arbetsmarknaden. 


Programansvarig

Marie Brycke, 0736-88 89 94, marie.brycke@lerum.se

Rektor

Joakim Ryttsén, 0302-52 13 77, 076-129 54 71, joakim.ryttsen@lerum.se

Studie- och yrkesvägledare

Sanna Pitkänen, 0302-52 13 79, sanna.pitkanen@lerum.se