Programinriktat individuellt val

PRO är till för dig som vill studera på Barn- och fritidsprogrammet, Bygg- och anläggningsprogrammet eller Handels- och administrationsprogrammet, men som ännu inte är behörig.

Du följer undervisningen i årskurs 1 på programmet och läser samtidigt klart dina grundskoleämnen. För att vara behörig till PRO måste du ha lägst godkänt i svenska. Dessutom behöver du ha godkänt betyg i ytterligare fem ämnen där ett av dessa måste vara engelska eller matematik.

 


Kontaktinformation