Språkintroduktion

Språkintroduktion är för dig som nyligen kommit till Sverige. Större delen av tiden ägnar vi åt svenska som andraspråk.

Ett mål med Språkintroduktion är att du ska jobba för att få godkänt i kärnämnena svenska, engelska och matematik. Andra mål är att du ska få kunskap om hur det svenska samhället fungerar, lära dig hur det är i den svenska skolan och få öva på att prata svenska med elever och lärare som har svenska som modersmål.

 


Kontaktinformation

Programansvarig

Marie Brycke, 0736-88 89 94, marie.brycke@lerum.se

Inriktningsansvarig Språkintroduktion

Lotten Söder, 076-129 54 70, lotten.soder@lerum.se

Rektor

Joakim Ryttsén, 0302-52 13 77, 076-129 54 71, joakim.ryttsen@lerum.se

Studie- och yrkesvägledare

Sanna Pitkänen, 0302-52 13 79, sanna.pitkanen@lerum.se