Språkintroduktion

SpråkintroduktionSpråkintroduktion är för dig som nyligen kommit till Sverige. Större delen av tiden ägnar du åt svenska som andraspråk. Ett mål med Språkintroduktion är att du skall jobba för att få godkänt i kärnämnena svenska, engelska och matematik. Andra mål är att du ska få kunskap om hur det svenska samhället fungerar, lära dig hur det är i den svenska skolan och få öva på att prata svenska med elever och lärare som har svenska som modersmål.

 


Kontaktinformation

Stefan Segerqvist, programansvarig
stefan.segerqvist@lerum.se, 0302-52 15 80

Eva Lannö, rekor
eva.lanno@lerum.se, 0302-52 13 72