Färdighetsprov till Natur & musik

Du som har sökt till Naturvetenskap & musik på Lerums Gymnasium kallas till färdighetsprov. Välkommen på färdighetsprov torsdagen den 10 mars 2016. Provet börjar klockan 08.30 i sal H114, musiksalen i Häggen. Först blir det gehörsprov därefter spelprov.

Det här gör vi för att se vilka tidigare erfarenheter du som söker utbildningen har.

Provet består av två delar

1. Spelprov

Här ges du möjlighet att visa upp dina musikaliska färdigheter under cirka 15 minuter. Du spelar/sjunger upp på det instrument som du i första hand kommer att spela på programmet. Spelar du flera instrument så visa gärna detta. Stil, genre eller stycke väljer du själv. Vill du ta med andra som ackompanjerar dig går det också bra. Om du vill att vi ska ackompanjera dig vill vi att du skickar noter till oss i god tid innan uppspelningen.

Skriv ditt namn och telefonnummer på noterna så ringer vi och bestämmer tid för övning.

2. Gehörsprov

Eftersom vi ingår i Göteborgsregionen har vi alla samma färdighetsprov. Gehörsprovet är inspelat på CD som vi lyssnar på. Här testar vi din förmåga att lyssna och särskilja korta melodier, rytmer och ackord från varandra. Provet tar cirka 40 minuter. Ett övningsexempel på ett sådant prov finns bifogat. Förslag på teoribok: Musikalisk språklära – Thord Gummesson

Det är en fördel om man kan lite noter men man måste inte kunna noter för att komma in på programmet.

Undrar du över något så ring gärna Hans Nordström 0736-63 35 75 eller Lasse Lindberg