Är du intresserad av människor?

Inriktningen beteendeventenskap vänder sig till dig som är intresserad av att bättre kunna tolka, förklara och förstå hur människan tänker, känner och beter sig i olika sociala sammanhang.

händer som bildar en cirkelDu får studera hur vi människor påverkar och påverkas av omgivningen och hur vi är beroende av andra för att bättre förstå oss själva. Här får du en bred förståelse för hur människor fungerar i olika sammanhang som leder till kunskaper om människan som individ, i grupp och som samhällsvarelse med relevans för en mängd olika områden som familj, utbildning, arbetsliv och hälsa.

Undervisningen utgår från vad som händer i Sverige och världen just nu och hur detta påverkar våra liv. Under utbildningen jobbar vi med olika omvärldskontakter där du möter och deltar i olika aktiviteter.

 


Kontaktinformation

 

Lena Friberg, inriktningsansvarig
lena.friberg@lerum.se, 0302-52 15 44

Olof Olsson, inriktningsansvarig
olof.olsson@lerum.se, 0302-52 20 45

Astrid Kling, rektor
astrid.kling@lerum.se, 0302-52 13 67, 0761-29 54 66

Sanna Pitkänen, studie- och yrkesvägledare
Sanna.Pitkanen@lerum.se, 0302-52 13 79