Gemenskap och utmaningar

- Är du intresserad vad som händer i Sverige och i världen? - Vill du förstå och veta mer om globala frågor? - Vill du känna att du kan vara med och påverka?

Då kanske Samhällsvetenskap på Samhällsvetenskapsprogrammet är något för dig! mhällsvetenskaplig inriktning ger dig en allmänbildande och bred utbildning om du vill läsa vidare på universitetet. Samtidigt får du kunskaper och färdigheter så att du kan delta i samhällsdebatten och du lär dig att se vilka möjligheter du har att påverka.

Känslan och förståelsen för världen omkring oss ökar när vi möter nya människor och hamnar i nya situationer. Vi gör studieresor till bland annat Kinnekulle och regering och riksdag i Stockholm. Du deltar i skolans FN:rollspel där du agerar representant för ett land i FN:s generalförsamling. Du deltar i diskussioner om samhällets hållbara framtid i samarbete mellan flera skolämnen. Vi strävar efter att ge dig chansen till globala utblickar med studieresor och utbytesresor till såväl Moskva i Ryssland som Bangalore i Indien.

På samhällsvetenskaplig inriktning får du omväxling i din inlärning. Du får gemenskap och utmaningar. Du ökar din självkänsla och din vilja att vara med och påverka vår framtid!

 


Kontaktinformation

Mattias Stadler, Inriktningsansvarig
mattias.stadler@lerum.se, 0302-52 15 44

Astrid Kling, rektor
astrid.kling@lerum.se, 0302-52 13 67, 0761-29 54 66

Sanna Pitkänen, studie- och yrkesvägledare
Sanna.Pitkanen@lerum.se, 0302-52 13 79