Teknik

På teknikprogrammet kommer ditt teknikintresse att stimuleras av kombinationen mellan teori och praktisk problemlösning. Du kommer dessutom att få arbeta tvärvetenskapligt och få möjligheten att utveckla din kreativitet inom teknik, naturvetenskap, design och informations- och medieteknik.

Efter utbildningen på teknikprogrammet på Lerums Gymnasium har du vana att arbeta i projektform. Du har ett tvärvetenskapligt synsätt på teknik, människa, miljö och samhälle. Du redovisar, argumenterar och presenterar uppgifter på ett åskådligt och kreativt sätt. Du har fördjupat dina kunskaper i svenska och engelska. 

Design och produktutveckling och Informations- och medieteknik


Kontaktinformation

Christina Söderman, rektor
christina.soderman@lerum.se, 0302-52 13 41

Inger Green, studie- och yrkesvägledare
inger.green@lerum.se, 0302-52 13 74

Ditte Hesslegård, Programansvarig
ditte.hesslegard@lerum.se, 0302-52 20 44