Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Kvalitet

På Lerums Gymnasium jobbar vi ständigt med att förbättra vår verksamhet. En del av detta förbättringsarbete är att genomföra mätningar och jämförelser.

Här nedanför hittar du den senaste verksamhetsuppföljningen, en rapport där vi bland annat visar vad eleverna tycker om trivseln och tryggheten på skolan. Rapporten visar också betygsresultat.

Kontinuerligt kvalitetsarbete

Verksamhetsuppföljningen är en redogörelse för hur långt Lerums Gymnasium har kommit i arbetet med att uppnå de nationella målen och riktlinjerna. Samtidigt är det en sammanfattning av det kvalitetsarbete som ständigt arbetas med på Lerums Gymnasiums olika verksamheter.

Gymnasiestatistik på andra webbplatser

Öppna Jämförelser

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, presenterar kommunstatistiken "Öppna jämförelser". Bland annat jämförs gymnasieskolan i materialet. Övriga områden är bland annat hälso- och sjukvården, socialtjänsten och äldreomsorgen.

Hitta och jämför skolor och program

Skolverket har på webbplatsen Utbildningsguiden statistik om skolor. 

Statistikverktyget på skolverket.se

På Skolverket kan du bland annat söka fram statistik om en skola, en kommun eller en huvudman.