Verksamhetsuppföljning

På Lerums Gymnasium jobbar vi ständigt med att förbättra vår verksamhet. En del av detta förbättringsarbete är att genomföra mätningar och jämförelser.

Här nedanför hittar du den senaste verksamhetsuppföljningen, en rapport där vi bland annat visar vad eleverna tycker om trivseln och tryggheten på skolan. Rapporten visar också betygsresultat.

Kontinuerligt kvalitetsarbete

Verksamhetsuppföljningen är en redogörelse för hur långt Lerums Gymnasium har kommit i arbetet med att uppnå de nationella målen och riktlinjerna. Samtidigt är det en sammanfattning av det kvalitetsarbete som ständigt arbetas med på Lerums Gymnasiums olika verksamheter.

Gymnasiestatistik på andra webbplatser

Ett bra skolval

På Skolverkets webbsida "Välja skola" presenteras olika mått för skolors kvalitet och resultat. Här kan du söka efter och jämföra skolor. Syftet med webbplatsen är att ge elever och föräldrar stöd vid val av skola. Till Skolverkets webbplats Välja skola.

Statistikverktyget på skolverket.se

Skolverket presenterar en mängd resultat och statistik på sin webbplats. Där kan du söka och få fram resultat och på det viset jämföra olika gymnasieskolor i landet. Till skolverkets webbplats för statistik.

Öppna Jämförelser

Sveriges kommuner och landsting, SKL, presenterar kommunstatistiken "Öppna jämförelser". Bland annat jämförs gymnasieskolan i materialet. Övriga områden är bland annat hälso- och sjukvården, socialtjänsten och äldreomsorgen. Till SKL:s kommunstatistik Öppna jämförelser.