Idrottsspecialisering

Idrottsspecialisering finns för dig som vill kombinera skola och träning på ett bra sätt. Vi erbjuder dig professionell träning och utbildning inom följande idrotter; fotboll, innebandy, ishockey samt ridning.

Lerums Gymnasium erbjuder utbildning inom idrottsspecialisering för ungdomar som ägnar sig åt idrott på tävlingsnivå och som vill kombinera studier med sin idrott.

Du kan välja

  • fotboll,
  • ishockey,
  • innebandy,
  • ridning.

Träningen under skoltid leds av erfarna lärare och tränare. Utöver den träning som skolan erbjuder tränar du med den förening som du tillhör, men ingår i ett representationslag för Lerums Gymnasium vid vissa tillfällen, till exempel i Skol DM eller Skol SM.

Lärare och tränare

Fotboll: Lerum IS
Innebandy: Magnus Sundell och Mattias Flodén
Ishockey: Mattias Hadders, mattias.hadders@gmail.com
Ridning: Pia Kihlander och Sandra Björneland

Kurser och kunskapskrav

Du läser 200 poäng, Idrott och hälsa 1 specialisering och Idrott och hälsa 2 specialisering, fördelat över tre år. Du börjar läsa i höstterminen årskurs 1. Dessa kurser läser du inom ramen för individuellt val. Du går i en vanlig klass och följer något av de nationella programmen.

Dessa kurser räknas på samma sätt som andra övriga ämnen vid ansökan till eftergymnasiala studier. Det innebär att vi ställer samma krav som i andra ämnen, att vi arbetar efter en fastställd kursplan och att närvaron är obligatorisk. Betyg sätts höstterminen årskurs 2 och vårterminen årskurs 3. Det är också viktigt att du sköter din övriga skolgång. Framgång på idrottsarenan går ofta hand i hand med framgång i studierna.

Ansökan till idrottsspecialisering

Du som vill söka idrottsspecialisering på Lerums Gymnasium till kommande läsår ska på indra2.se under individuellt val välja Idrott och hälsa 1 specialisering. Efter att du sökt nationellt program meddelar du oss via vårt formulär vilken idrott du söker.

Frågor besvaras av

Samordnare
Magnus Sundell, magnus.sundell@lerum.se
Mattias Flodén, mattias.floden@lerum.se