Bredda din utbildning

Under vecka 4 och 5 ska du som går i årskurs 1 välja individuellt val. Individuellt val ingår i alla gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng under dina år på gymnasiet.

I januari ska du som går i årskurs 1 på Lerums Gymnasium att göra dina val inför årskurs 2 och 3. Valen kan skilja sig lite beroende på vilket program du går. Valet sker via en webbplats. Du börjar läsa kurserna först på höstterminen i årskurs 2 och 3. De flesta kurser är på 100 poäng.

Kurskatalog 2020/2021

Kurskatalogen 2020/2021 - för blivande årskurs 2

I kurskatalogen finns bland annat information om kurser som ingår i utbudet för individuellt val och information om behörighet, meritpoäng och om att läsa vidare.

Du kan använda det individuella valet till att fördjupa dig inom det egna programmet eller att bredda din utbildning med kurser från andra program eller inriktningar. Du kan välja kurser efter intresse och/eller kurser som ökar din behörighet till högskolan.

Länk till webbvalet

logga in på lerum.se/gymnasium/studieval. När du har gjort ditt val, glöm inte att lämna in kvittensen till Informationen.

Installera skrivare

Se till att vara inloggad på google med ditt skolkonto

Studiestugans skrivare: Öppna länken i Google Chrome klicka på "Add Printer".

Granens skrivare: Öppna länken i Google Chrome klicka på "Add Printer".

Vilka kurser startar?

För att en kurs ska starta krävs att det blir tillräckligt många som vill läsa kursen. Gränsen för om en kurs ska starta eller inte varierar på typ av kurs. Beslut om en kurs ska starta tas av skolledningen i maj.