Kurser och centralt innehåll

Nationell innebandyutbildning (NIU), 400 poäng fördelat under tre år.

Idrottsspecialisering 1, 100 poäng

 • Regler, taktik och teknik inom vald idrott.
 • Den valda idrottens utveckling nationellt och internationellt.
 • Faktorer i tränings- och tävlingssammanhang som påverkar såväl fysisk som psykisk prestationsförmåga.
 • Träningsmetoders betydelse för individuell utveckling.
 • Olika träningsmetoders kvaliteter i vald idrott, till exempel teknik- och konditionsträning samt mental träning.
 • Planering av träning baserad på individuell utveckling.
 • Genomförande av träning baserad på individuell utveckling.
 • Värdering av träning baserad på individuell utveckling.
 • Skadeförebyggande aktiviteter och grundläggande behandling av skador samt agerande vid akut omhändertagande.
 • Olika syn på träning och tävlande, till exempel tränarens och utövarens förväntningar och mål.

Idrottsspecialisering 2, 100 poäng

 • Regler, taktik och teknik inom vald idrott.
 • Val av träningsmetoder och sammansättning av individuellt anpassade träningsprogram.
 • Genomförande av individuellt anpassade träningsprogram baserad på individuell utveckling.
 • Värdering av olika träningsmetoders kvaliteter, till exempel teknik-, rörlighets- och snabbhetsträning.
 • Värdering av individuellt anpassade träningsprogram baserad på individuell utveckling.
 • Skadeförebyggande träning.
 • Olika kulturers värderingar av tävlingsvillkor ur ett jämställdhetsperspektiv.
 • Diskriminering inom idrotten och hur den kan motverkas samt hur olika kropps- och samhällsideal påverkar idrottsutövandet och samhället i övrigt.

Idrottsspecialisering 3, 100 poäng

 • Regler, taktik och teknik inom vald idrott.
 • Val av träningsmetoder och sammansättning av individuellt anpassade träningsprogram.
 • Planering, genomförande och utvärdering av individuellt anpassade tränings- och tävlingsprogram baserade på individuell utveckling.
 • Planering, genomförande och utvärdering av tränings- och tävlingsprogram för andra utövare inom elitidrott.
 • Skadeförebyggande träning.
 • Idrottens tränings- och tävlingsverksamhet ur ett internationellt perspektiv.
 • Livsstil och omgivande miljöers påverkan för att prestera inom tränings- och tävlingsverksamhet.
 • Samhällsnyttan av tränings- och tävlingsaktiviteter samt elitidrott som förebild. 

Tränings- och tävlingslära 1, 100 poäng

 • Kroppens grundläggande anatomi och fysiologi samt grundläggande träningslära.
 • Grundläggande närings- och kostkunskap för tränings- och tävlingsverksamhet.
 • Idrottspsykologiska faktorer som påverkar prestationen i tränings- och tävlingssituationer.
 • Livsstil, stödjande nätverk och omgivande miljöers betydelse för prestation samt analyser av kritiska områden för skador relaterade till elitidrott och hur alternativ tränings- och tävlingsplanering kan utvecklas.
 • Analys av personliga kvaliteter för optimal tränings- och tävlingsaktivitet.
 • Träningsmetoder för uthållighet, styrka, rörlighet, snabbhet och koordination.
 • Planering, genomförande och utvärdering av anpassade träningsprogram för tävlingsverksamhet.
 • Människors olika förutsättningar för tränings- och tävlingsverksamhet.
 • Idrottsmiljöers betydelse för tränings- och tävlingsprestation.
 • Metoder för behandling av idrottsskador.
 • Etiska normer och regler för tränings- och tävlingsaktiviteter och för idrottslig aktivitet i övrigt.
 • Tränings- och tävlingsaktiviteter på lika villkor samt kulturella värderingar i tränings- och tävlingssammanhang.
 • Diskriminering i tränings- och tävlingssammanhang samt hur den kan motverkas.

Poäng

NIU, 400 poäng, fördelat under tre år

Platser

NIU, 42 platser fördelat på tre år (cirka 14/läsår)

Fördelning

NIU, killar 50 procent, tjejer 50 procent 

Lektionstillfällen

NIU, 3 i veckan

Antagningskrav

NIU, gymnasiebehörighet

Uttagningar

NIU, särskild uttagningsprövning