Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Kurser och centralt innehåll

Nationell innebandyutbildning (NIU), 400 poäng fördelat under tre år.

Idrottsspecialisering 1, 100 poäng

 • Regler, taktik och teknik inom vald idrott.
 • Den valda idrottens utveckling nationellt och internationellt.
 • Faktorer i tränings- och tävlingssammanhang som påverkar såväl fysisk som psykisk prestationsförmåga.
 • Träningsmetoders betydelse för individuell utveckling.
 • Olika träningsmetoders kvaliteter i vald idrott, till exempel teknik- och konditionsträning samt mental träning.
 • Planering av träning baserad på individuell utveckling.
 • Genomförande av träning baserad på individuell utveckling.
 • Värdering av träning baserad på individuell utveckling.
 • Skadeförebyggande aktiviteter och grundläggande behandling av skador samt agerande vid akut omhändertagande.
 • Olika syn på träning och tävlande, till exempel tränarens och utövarens förväntningar och mål.

Idrottsspecialisering 2, 100 poäng

 • Regler, taktik och teknik inom vald idrott.
 • Val av träningsmetoder och sammansättning av individuellt anpassade träningsprogram.
 • Genomförande av individuellt anpassade träningsprogram baserad på individuell utveckling.
 • Värdering av olika träningsmetoders kvaliteter, till exempel teknik-, rörlighets- och snabbhetsträning.
 • Värdering av individuellt anpassade träningsprogram baserad på individuell utveckling.
 • Skadeförebyggande träning.
 • Olika kulturers värderingar av tävlingsvillkor ur ett jämställdhetsperspektiv.
 • Diskriminering inom idrotten och hur den kan motverkas samt hur olika kropps- och samhällsideal påverkar idrottsutövandet och samhället i övrigt.

Idrottsspecialisering 3, 100 poäng

 • Regler, taktik och teknik inom vald idrott.
 • Val av träningsmetoder och sammansättning av individuellt anpassade träningsprogram.
 • Planering, genomförande och utvärdering av individuellt anpassade tränings- och tävlingsprogram baserade på individuell utveckling.
 • Planering, genomförande och utvärdering av tränings- och tävlingsprogram för andra utövare inom elitidrott.
 • Skadeförebyggande träning.
 • Idrottens tränings- och tävlingsverksamhet ur ett internationellt perspektiv.
 • Livsstil och omgivande miljöers påverkan för att prestera inom tränings- och tävlingsverksamhet.
 • Samhällsnyttan av tränings- och tävlingsaktiviteter samt elitidrott som förebild. 

Tränings- och tävlingslära 1, 100 poäng

 • Kroppens grundläggande anatomi och fysiologi samt grundläggande träningslära.
 • Grundläggande närings- och kostkunskap för tränings- och tävlingsverksamhet.
 • Idrottspsykologiska faktorer som påverkar prestationen i tränings- och tävlingssituationer.
 • Livsstil, stödjande nätverk och omgivande miljöers betydelse för prestation samt analyser av kritiska områden för skador relaterade till elitidrott och hur alternativ tränings- och tävlingsplanering kan utvecklas.
 • Analys av personliga kvaliteter för optimal tränings- och tävlingsaktivitet.
 • Träningsmetoder för uthållighet, styrka, rörlighet, snabbhet och koordination.
 • Planering, genomförande och utvärdering av anpassade träningsprogram för tävlingsverksamhet.
 • Människors olika förutsättningar för tränings- och tävlingsverksamhet.
 • Idrottsmiljöers betydelse för tränings- och tävlingsprestation.
 • Metoder för behandling av idrottsskador.
 • Etiska normer och regler för tränings- och tävlingsaktiviteter och för idrottslig aktivitet i övrigt.
 • Tränings- och tävlingsaktiviteter på lika villkor samt kulturella värderingar i tränings- och tävlingssammanhang.
 • Diskriminering i tränings- och tävlingssammanhang samt hur den kan motverkas.

Poäng

NIU, 400 poäng, fördelat under tre år

Platser

NIU, 42 platser fördelat på tre år (cirka 14/läsår)

Fördelning

NIU, killar 50 procent, tjejer 50 procent 

Lektionstillfällen

NIU, 3 i veckan

Antagningskrav

NIU, gymnasiebehörighet

Uttagningar

NIU, särskild uttagningsprövning