Betyg, ämnesplaner och examensmål

Skolverket tar fram kursplaner och betygskriterier för varje kurs. Du kan läsa om aktuella kursplaner på Skolverkets webbplats. Behöver du få tag i dina betyg eller göra en betygsprövning? Klicka på länkarna nedan.

Du kan söka efter kurser, inriktningar och yrkesutgångar. Skriv in hela eller delar av ett ämnes-, en kurs-, en inriktnings- eller en yrkeutgångs namn och klicka på "sök". Till Skolverkets sida

Betygskopior

Information om hur du beställer kopior av ditt betyg.

Betygsprövningar

Information om betygsprövning.