Betyg, ämnesplaner och examensmål

Skolverket tar fram kursplaner och betygskriterier för varje kurs. Du kan läsa om aktuella kursplaner på Skolverkets webbplats.

Du kan söka efter kurser, inriktningar och yrkesutgångar. Skriv in hela eller delar av ett ämnes-, en kurs-, en inriktnings- eller en yrkeutgångs namn och klicka på "sök". Till Skolverkets sida

Behöver du få tag i dina betyg eller göra en betygsprövning? Klicka på länkarna nedan.

Information om hur du beställer kopior av ditt betyg.

Information om betygsprövning.