Lokala kursplaner

De lokala kursplanerna gäller för elever som påbörjade sin utbildning före läsåret 2011/2012.

Lokala kursplaner är kurser som Lerums Gymnasium har tagit fram. Önskar du information om någon lokal kursplan kontakta Linn Sundén, 0302-52 14 54.