Pedagogiskt arbete

Lerums Gymnasium vill erbjuda dig regionens bästa barnskötar- och elevassistentutbildning.

barnDubbelt mentorskap

En stor del av utbildningen bedrivs i förskolan/skolan. Det är viktigt att den arbetsplatsförlagda utbildningen fungerar och därför kommer du genom skolan och kommunens samarbete få en mentor i skolan och en mentor på din praktik. Detta är klart redan när du påbörjar din utbildning hos oss i höst.

Vidare studier

Du kommer att via våra kurser kunna läsa vidare på högskolan om du vill. Vi har tät kontakt med förskollärarutbildningen vilket gör att steget för er som väljer det kommer att kännas naturligt. Ta chansen att skaffa dig en pedagogisk yrkesutbildning, en god investering både nu och i framtiden. 


Kontakt

Anna-Greta Björklund, programansvarig
anna-greta.bjorklund@lerum.se, 0302-52 15 17, 070-313 35 50

Olof Olsson, programansvarig
olof.olsson@lerum.se, 0302-52 20 45, 073-663 35 84

Astrid Kling, rektor
astrid.kling@lerum.se, 0302-52 13 67, 0761-29 54 66