Prisas för sin samverkan med branschen

Publiceringsdatum : 2014-03-28

Bygg- och anläggningsprogrammet på Lerums Gymnasium uppmärksammas för sin utbildningskvalitet och samverkan med företagen i regionen.

Programmet har certifierats med kvalitetsmärkningen "Branschrekommenderad skola" av Byggnadsindustrins Yrkesnämnd, BYN. Kriterierna för att en skola ska bli certifierad rör till exempel områden som programråd, samverkan med branschen, lokaler, utrustning, rutiner för praktik, arbetsmiljö och lärartäthet.

"Ett bra bevis på att vår utbildning håller hög klass och att vi har ett gott samarbete med företagen i vår region" konstaterar Lars Andersson, rektor för Bygg- och anläggningsprogrammet på Lerums Gymnasium.

Byggnadsindustrins Yrkesnämnd har sedan 2011 en kvalitetsmärkning av skolor som utbildar för BYN:s yrken. De skolor som uppfyller kriterierna, och bedöms ha förutsättningarna att ge en utbildning som motsvarar branschens krav, kan bli en "Branschrekommenderad skola".

Tisdagen den 8 april klockan 13.00 kommer representanter från BYN till Lerums Gymnasium för att med en ceremoni uppmärksamma certifieringen.