Färdighetsprov på Estetiska programmet

Du som sökt Estetiska programmet inriktning musik, teater eller bild och form på Lerums Gymnasium kallas till färdighetsprov.

Det här gör vi för att se vilka tidigare erfarenheter du som söker utbildningen har. På färdighetsprovet till Estetiska programmet kan du få max 280 poäng. Den totala poängen blir betygsvärdet från årskurs 9 plus resultatet på färdighetsprovet.

Information om färdighetsprov skickas under våren hem till dig som sökt estetiska programmet

Färdighetsprov bild och form 

Du är hjärtligt välkommen torsdag 7 mars klockan 9.00 för att göra ett färdighetsprov. Samling i Häggens entréhall (estethuset). Om du vill finns det möjlighet att äta lunch i vår restaurang.

Provet består av 3 delar

  • Modellteckning / helfigur - i blyerts av en livs levade människa i A3 format
  • Stilleben / målning– väl ut 3 intressanta föremål, placera dessa på ett underlag framför en bakgrund. Minst A4 format
  • Illustration. Gör en egen bild/ tolkning utifrån en text. Valfri teknik och storlek.

Vill du skicka in dina prov gör du det under vecka 10 (senast 8 mars) kan du skicka det till oss. Bifoga din mailadress, så vi kan meddela resultat/ bedömningen.
Lerums Gymnasium,
Estetiska Programmet/Ingemar Persson
Alingsåsvägen 9, 443 80 Lerum

Om du har några frågor får du gärna ringa eller maila mig;
Mobil 0736-63 97 42, ingemar.persson@lerum.se.

Färdighetsprov teater

Välkommen på färdighetsprov onsdag 6 mars klockan 12.00 till Lerums gymnasium, i byggnaden Häggen (där estetiska programmet är). Du kommer att få träffa teaterlärare som jobbar här. Du kan förbereda dig genom att vara pigg och fokuserad!

Provet består av tre delar

  • Vi gör teaterövningar och improvisationer i grupp.
  • Du får läsa/förmedla en kort teatertext för en teaterlärare. Texten får du när du kommer hit och du får lite tid att förbereda dig.
  • Intervju med en teaterlärare där vi pratar om dig och din motivation för teaterinriktningen.

Skicka ett mail eller sms till mig och bekräfta om du kommer eller inte.
tinna.ingelstam@lerum.se, 0706-94 79 86. 

Färdighetsprov för musik

Du är hjärtligt välkommen torsdag 7 mars klockan 9:00 i sal H114, musiksalen i Häggen, för att göra ett gehörsprov och därefter ett spelprov. Tider för spelprov meddelas efter gehörsprovet. Om du vill finns det möjlighet att äta lunch i vår restaurang.

Provet består av 2 delar

  • Spelprov. Här ges du möjlighet att visa upp dina musikaliska färdigheter under ca 15 min. Om du vill kan också ta med en egen videoinspelning som vi kan titta på. Du spelar/sjunger upp på det instrument som du i första hand kommer att spela på programmet. Spelar du flera instrument så visa gärna detta. Stil, genre eller stycke väljer du själv. Vill du ta med andra som ackompanjerar dig går det också bra. Om du vill att vi ska ackompanjera dig ber vi att du skickar noter till oss i god tid innan uppspelningen. Skriv ditt namn och telefonnummer på noterna så ringer och bestämmer tid för övning.
  • Gehörsprov. Eftersom vi ingår i Göteborgsregionen har vi alla samma intagningsprov. Gehörsprovet är inspelat på CD som vi lyssnar på. Här testar vi din förmåga att lyssna och särskilja korta melodier, rytmer och ackord från varandra. Provet tar ca 40 min.

Förslag på teoribok: Musikalisk språklära – Thord Gummesson

Det är en fördel om man kan lite om noter men man måste inte kunna noter för att komma in på programmet.

Har du frågor så får du gärna ringa eller maila mig; Lars Lindberg, Estetiska programmet på Lerums gymnasium. Telefon, 0761-66 41 97 eller lars.lindberg@lerum.se