Introduktion

Programmen vänder sig till dig som inte är behörig att söka nationellt program inom gymnasiet. Undervisningen sker i mindre grupper för att du ska få möjlighet till bra hjälp.

Det finns fem introduktionsprogram;

  • individuellt alternativ,
  • preparandutbildning,
  • programinriktat individuellt val (PRO), 
  • språkintroduktion och
  • yrkesintroduktion.

Introduktionsprogrammen förändras

Under 2018 pågår en utredning om introduktionsprogrammen som kommer leda till förändringar i programmens innehåll inför läsåret 2019/2020. Läs mer om förändringarna på skolverket.se

Hösten 2019 kommer det finnas fyra introduktionsprogram att välja;

Att söka till introduktionsprogrammen

Din studie- och yrkesvägledare hjälper dig att söka till introduktionsprogrammen. Du som har rätt att söka introduktionsprogrammen ska i första hand söka individuellt alternativ (IMA) på indra2, förutom du som har rätt att söka språkintroduktion (IMS).

Överlämningar och intervjuer avgör program

Lerums gymnasiums personal kontaktar under våren dig och din grundskola för överlämning och för att kartlägga vilket program du kan och vill läsa.

Har du frågor, hör av dig till rektor Cajsa Odhagen Fridén, 0302-52 13 77, 
cajsa.odhagenfriden@lerum.se


Kontakt

Programansvariga

Marie Brycke, 0736-88 89 94, marie.brycke@lerum.se föräldraledig från och med 10 september 2018

Linda Bräck Ekener, linda.brackekener@lerum.se
Individuellt alternativ, Preparand, Yrkesintroduktion

Ulla Westerberg, Ulla.Westerberg@lerum.se
Språkintroduktion

Rektor

Cajsa Odhagen Fridén, 0302-52 13 77, cajsa.odhagenfriden@lerum.se

Studie- och yrkesvägledare

Sanna Pitkänen, 0302-52 13 79, sanna.pitkanen@lerum.se