Språkintroduktion

På Språkintroduktion studerar du som nyligen kommit till Sverige och siktar på behörighet till något av gymnasieskolans nationella program.

Tyngdpunkten ligger på svenska språket, men alla elever erbjuds undervisning i minst sju ämnen. Du som redan kommit långt i dina svenskkunskaper har goda möjligheter att läsa de flesta av grundskolans ämnen, för att snarast möjligt kunna bli behörig till de nationella programmen. Språkintroduktionsprogrammet syftar till annan fortsatt utbildning. 


Kontaktinformation

Programansvariga

Elin Ringh, elin.ringh@lerum.se

Rektor

Cajsa Odhagen Fridén, 0302-52 13 77, cajsa.odhagenfriden@lerum.se

Studie- och yrkesvägledare

Sanna Pitkänen, 0302-52 13 79, sanna.pitkanen@lerum.se