Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Yrkesintroduktion

Sedan 2010 arbetar vi på Lerums gymnasium med yrkesintroduktion. Det är en individuellt anpassad utbildning som skräddarsys utifrån varje elevs intressen och styrkor. Målet är att eleven ska bli anställningsbar.

Yrkesintroduktion (IMY) vänder sig till dig som ännu saknar godkända betyg för behörighet till ett yrkesprogram. Syftet med yrkesintroduktion är att öka chanserna att få ett jobb. De flesta elever som går här, har som mål att bli anställda, medan vissa siktar på yrkesinriktade studier inom gymnasiet eller vuxenutbildningen.

När du börjar yrkesintroduktion, kommer du få träffa lärare som undersöker vad du har för intressen och mål med utbildningen. Du tillbringar din utbildning på en arbetsplats, så kallad APL, och du har en handledare.

Möjligheter att läsa kärnämnena svenska, engelska och matematik vid sidan av din APL, finns inom ramen för introduktionsprogrammen.

På Lerums gymnasium har vi valt att arbeta med olika inriktningar inom yrkesintroduktion:

Individbaserad yrkesintroduktion

För dig som vill lära sig på arbetsplatsen. Man läser i vissa fall ett yrkespaket med kurser som ger poäng.

Gruppbaserad yrkesintroduktion

På gruppbaserad yrkesintroduktion läser du i grupp i skolans lokaler. Du kan läsa mot bygg- och anläggningsprogrammet och mot handels- och administrationsprogrammet.

Gruppbaserad yrkesintroduktion mot bygg- och anläggning

I den här klassen läser du med inriktning mot Bygg- och
anläggningsprogrammet. Gruppen kallas IMBA och läser i gymnasiets lokaler. Viss praktik och fältstudier ingår i utbildningen.

Du läser byggämnen kombinerat med svenska, engelska, matematik, idrott och orienteringsämnen efter behov. Om ytterligare ämnen efterfrågas, ordnas detta inom ramen för övriga grupper på introduktionsprogrammen.

Gruppbaserad yrkesintroduktion mot handel- och administration

I den här klassen läser du med inriktning mot handels- och administrationsprogrammet. Gruppen kallas IMHA och läser i gymnasiets lokaler.

Du läser handelsämnen kombinerat med svenska, engelska, matematik, idrott och orienteringsämnen efter behov. Om ytterligare ämnen efterfrågas, ordnas detta inom ramen för övriga grupper på introduktionsprogrammen.

Kontaktinformation

Programansvarig

Peter Kristensson, 0302-52 18 69, 073-660 48 27 Peter.Kristensson@lerum.se 

Rektor

Cajsa Odhagen Fridén, 0302-52 13 77, cajsa.odhagenfriden@lerum.se

Studie- och yrkesvägledare

Sanna Pitkänen, 0302-52 13 79, sanna.pitkanen@lerum.se