Individuellt alternativ

Individuellt alternativ ska hjälpa elever vidare till yrkesintroduktion, annan fortsatt utbildning eller arbetsmarknaden.

På Lerums gymnasium finns två grupper inom Individuellt alternativ, Frände och Granen. Här kan du läsa mer om dem.

Frände

Frände passar dig som önskar gå i en mindre grupp med hög personaltäthet samt behöver varva studier med andra aktiviteter. Under förmiddagarna erbjuds studier i svenska, engelska, matematik och livskraft. På eftermiddagarna individanpassas verksamheten efter elevernas behov.

Granen

Granen är även den en mindre undervisningsgrupp med hög personaltäthet. Verksamheten riktar sig till elever inom autismspektrum eller de som har liknande behov. Här erbjuds du ett individuellt undervisningsupplägg med en tydlig struktur. Du kommer överens med din mentor vilka ämnen du behöver läsa. Du kan studera i Granen 1-4 år.

I båda grupperna finns det möjlighet att äta både frukost och mellanmål i skolan. Du har även möjlighet till praktik om du vill och behöver det.

Kontaktinformation

Programansvarig

Linda Bräck, Linda.Brack@lerum.se

Rektor

Cajsa Odhagen Fridén, 0302-52 13 77, cajsa.odhagenfriden@lerum.se

Studie- och yrkesvägledare

Sanna Pitkänen, 0302-52 13 79, sanna.pitkanen@lerum.se