Läsa mot ett nationellt program

Programinriktat val är för dig som vill läsa ett nationellt program men som inte är behörig.

Här kombinerar du kurser från ett nationellt program samtidigt läser du klart dina grundskoleämnen. Programmen som utbildningen är riktad mot kan vara både ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program.

Behörighetskrav

Du kan läsa programinriktat val om du har

  • godkänt i svenska eller svenska som andraspråk
  • matematik
  • engelska
  • och minst tre andra ämnen

eller

  • godkänt i svenska eller svenska som andraspråk
  • matematik eller engelska
  • minst fyra andra ämnen.

Har du frågor om programinriktat val?

Kontakta din studie- och yrkesvägledare eller rektor Cajsa Odhagen Fridén, 
cajsa.odhagenfriden@lerum.se, 0302-52 13 77, 076-129 54 71