Nytt program från hösten 2019

Det här programmet kan du söka från och med hösten 2019. Programinriktat val är för dig som vill läsa ett nationellt program men som inte är behörig. Du följer undervisningen i årskurs 1 på programmet och ska så snart som möjligt antas till programmet.

Samtidigt läser du klart dina grundskoleämnen. Programmen som utbildningen är riktad mot kan vara både ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program. Din studie- och yrkesvägledare kan se om du är behörig att söka programinriktat val.