Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Programinriktat val

Programinriktat val är för dig som vill läsa ett nationellt program men som inte är behörig.

Om du har fått betyg i svenska och flera andra ämnen men kanske har matematik eller engelska kvar att bli godkänd i, kan du vara behörig att söka programinriktat val (IMV). Elever som läser programinriktat val går på ett nationellt program och har sin rektor på det programmet. Det ämnen som du inte har godkänt i från grundskolan, läser du på introduktionsprogrammen. I övrigt följer du ditt program.

Behörighetskrav

Du kan läsa programinriktat val om du har

  • godkänt i svenska eller svenska som andraspråk
  • matematik
  • engelska
  • och minst tre andra ämnen

eller

  • godkänt i svenska eller svenska som andraspråk
  • matematik eller engelska
  • minst fyra andra ämnen.

Har du frågor om programinriktat val?

Kontakta din studie- och yrkesvägledare eller rektor Cajsa Odhagen Fridén, 
cajsa.odhagenfriden@lerum.se, 0302-52 13 77, 076-129 54 71