Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Medier, information & kommunikation

På denna inriktning får du arbeta med samhällsfrågor ur ett journalistiskt perspektiv. Det innebär att du som elev får fördjupa dig i hur medier såsom TV, radio och tidningar fungerar och hur man kan förhålla sig till deras information.

Utbildningen är praktisk, vilket innebär att du själv får göra TV – och radioproduktioner, reklam, marknadsföring och utveckla ditt skrivande. Tyngdpunkten ligger på det journalistiska arbetssättet.

Inriktningen gör det möjligt att arbeta utåtriktat långt utanför skolans gränser. Ett stort engagemang, personliga möten, mycket kreativitet och annorlunda verklighetsbaserade arbetsformer kännetecknar denna inriktning.


Kontaktinformation

Mattias Stadler, programansvarig
mattias.stadler@lerum.se

Astrid Kling, rektor
astrid.kling@lerum.se, 0302-52 13 67, 0761-29 54 66