Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Individuell utvecklingsplan

Med hjälp av omdömen från dina lärare, samtal med mentor, utvecklingssamtal och eventuella stödåtgärder stödjer vi din utveckling under din tid på Lerums gymnasium.

En gång varje termin har du tillsammans med din mentor utvecklingssamtal. Då talar ni om din kunskapsutveckling och hur du trivs i skolan. Under samtalen pratar ni om hur skolan kan stötta dig i dina studier och stimulera din utveckling. Till utvecklingssamtalen är dina vårdnadshavare välkomna. 

Individuell studieplan

Alla elever som läser på Lerums gymnasium har en individuell studieplan. Studieplanen innehåller information om vilka kurser du läser under året, vilka du ska läsa och betygen du fått i de avslutade kurserna.

Studieplanen uppdateras kontinuerligt, till exempel efter ditt val av inriktning, individuellt val och programfördjupning.

Digitala omdömen

En gång per termin får eleverna på gymnasiet ett digitalt omdöme i Skola24. Det är ett omdöme som tar hänsyn till de moment som genomförts hittills i kursen.

Undervisande lärare bedömer att eleven efter genomförda moment 

  • hittills nått målen
  • med god marginal nått målen 
  • ännu inte nått målen
  • riskerar F på kursen
  • riskerar att inte få betyg på grund av att underlag saknas

Så här tar du fram omdömen i skola 24. Mentorerna använder också dessa omdömen vid utvecklingssamtalen. Viktigast är naturligtvis som elev att prata med undervisande lärare om hur det går i kurserna.

Vårdnadshavare som ännu inte ansökt om inloggning till Skola24 kan göra det här.