Individuell utvecklingsplan

Med hjälp av omdömen från dina lärare, samtal med mentor, utvecklingssamtal och eventuella stödåtgärder stödjer vi din utveckling under din tid på Lerums gymnasium.

En gång varje termin har du tillsammans med din mentor utvecklingssamtal. Då talar ni om din kunskapsutveckling och hur du trivs i skolan. Under samtalen pratar ni om hur skolan kan stötta dig i dina studier och stimulera din utveckling. Till utvecklingssamtalen är dina vårdnadshavare välkomna. 

Individuell studieplan

Alla elever som läser på Lerums gymnasium har en individuell studieplan. Studieplanen innehåller information om vilka kurser du läser under året, vilka du ska läsa och betygen du fått i de avslutade kurserna. Studieplanen uppdateras kontinuerligt, till exempel efter ditt val av inriktning, individuellt val och programfördjupning.